Annelies Verbeke - Spaste ryby

26. února 2018 v 23:27 |  Výpisky z knih

"... protože vlastně nikoho s nikým nic nespojuje, lidé na sebe narážejí čistě náhodou, opřou se o sebe, až jeden udělá krok stranou a ten druhý padne."

"Pozorovala svá rotující zápěstí a uvědomila si, že útěk začal právě tam, u tiktaalikova zápěstí, které mu umožnilo, aby se vzepřel na hladinu a opustil svět ledové vlhkosti, kde větší ryby požírají menší. Náš konfliktů se stranící předek nijak netoužil po růstu, opancéřování nebo maskování. V naději, že tomu boji unikne, si zvolil tlapy.
Monique samozřejmě chápala, že růst končetin je záležitostí evoluce a instinktu, a že stejně nemá smysl dělat soudy o živých bytostech, především těch prehistorických. Přesto považovala prapředkův útěk za stejně pochopitelný jako zbabělý a velice dobře chápala touhu uniknout z vlastního prostředí. Hraniční formou tohoto útěku byla smrt, což si naprosto jasně uvědomovala, ale mluvila o tom málo. A přece nečekala ani tak na svou smrt, jako spíš na to, až jí naroste třetí ruka, která by ji neustále hladila a uklidňovala, nebo další mozkový lalok, generující chybějící, nezbytné pochopení. Následovala by poslušně svou novou část těla až ke břehu, kvůli kterému vznikla a kvůli kterému ona vlastně žila."

"'Každý je sám,' říká teď on, ačkoli to byla její replika, na kterou on tehdy nadhodil, jak moc má rád jejich splynutí. 'Nemusím jenom prohrávat,' říká proto ona, ale je jí asi miliarda let a ví už, že zármutek vždy vyhrává. Nastaví své datum narození, ale zámek na kole zůstává zamčený."

"Myšlenky se Monique rozbíhaly na všechny strany, aby nakonec stejně skončila sama u sebe. Nebyla to snad její schopnost chápat cizí smutek, která ho odehnala? Kolikrát ji jen zarazil chlad, s jakým se dokázal projevovat. S narůstající panikou přihlížela, jak se tímto způsobem chová ke svým bývalým láskám. Pokoušela se zažehnat svůj strach vírou v jeho lásku k ní, ale měla pocit, že stále častěji naráží na jakousi formu opovržení, kterou neznala a nechápala. V jistém smyslu žárlila na bezcitnost, k níž se dokázal uchýlit. Spatřovala v ní nedostupné hrdinství. Během hádek to však nazývala nedostatkem soucitu a jeho psychopatem. Krátce před svým odchodem nadhodil, že ho má ráda víc, protože má prostě víc ráda všechny lidi. Tvrdil také, že si empatii, které se ho snažila naučit, nemůže dovolit. Už tehdy ji z toho jímala hrůza, ale vysvětlit si ji dokázala až teď: on byl člověkem budoucnosti, ona minulosti. A on byl navrch ještě požehnán špatnou pamětí, na rozdíl od ní. Její pochopení šlo ruku v ruce s odkládaným a mimořádně komplikovaným vědomím bolesti."


Citováno z: VERBEKE, Annelies. Spaste ryby. Přel. Jana Pellarová. Zlín: Kniha Zlín, 2013. 158 s. ISBN 978-80-87497-19-7.
 

Diane Setterfieldová - Třináctý příběh

18. února 2018 v 23:36 |  Výpisky z knih
- úvodní citát:
"Všechny děti si své narození mytologizují. Je to obecný jev. Chcete někoho skutečně poznat? Jeho srdce, jeho mysl, jeho duši? Požádejte ho, aby vám vyprávěl o svém narození. Neuslyšíte pravdu; uslyšíte příběh. A nic není výmluvnější než příběh."
(Příběhy o změně a zoufalství, Vida Winterová)


"Životy - mrtvé životy - jsou jen můj koníček. Moje skutečná práce je v obchodě. Mým úkolem není knihy prodávat - to dělá otec - ale starat se o ně. Každou chvíli vezmu do ruky některý svazek a přečtu z něj jednu dvě stránky. Koneckonců, číst také svým způsobem znamená starat se. Ty knihy nejsou dost staré na to, aby byly cenné pouhým svým věkem, nejsou dost důležité, aby o ně stáli sběratelé, ale jsou to moji svěřenci a já je mám ráda, i když jsou velmi často uvnitř stejně nudné jako zvenčí. Bez ohledu na to, jak banální jejich obsah je, vždycky mě na něm něco dojímá. někdo, kdo je dnes už dávni mrtvý, přece považoval ta slova za natolik důležitá, aby si je zapsal.
Když lidé zemřou, ztratí se. jejich hlas, jejich smích, teplo jejich dechu. jejich maso. Nakonec i jejich kosti. Všechny živé vzpomínky na ně zahynou. Je to děsivé a zároveň přirození. Někteří ale mohou tomuto vyhlazení uniknout. Existují totiž dál v knihách, které napsali. Můžeme je znovu objevit. Jejich humor, tón jejich hlasu, jejich nálady. Psaným slovem mohou člověka rozzlobit nebo ho učinit šťastným. Mohou ho utěšit. Mohou ho ohromit. Mohou ho změnit. A to všechno, ačkoli jsou mrtví. Jako mouchy v jantaru, jako mrtvoly zamrzlé v ledu je to, co by podle přírodních zákonů mělo zmizet, zachováno zázrakem papíru a inkoustu. Je to svého druhu magie.
Tak, jako se člověk stará o hroby mrtvých, já se starám o knihy. Čistím je, tu a tam opravím nějakou drobnost, udržuji je v dobrém stavu. A každý den jeden dva svazky otevřu, přečtu pár řádek nebo stránek, nechám hlasy zapomenutých mrtvých rezonovat ve své hlavě. Cítí to ti zemřelí pisatelé, když někdo čte jejich knihy? Objeví se v jejich temnotě jiskřička světla? Zachvěje se jejich duše lehounkým dotykem jiné mysli, čtoucí to, co zplodila ta jejich? Doufám, že ano. Mrtví musejí být velice osamělí."

"Ticho není pro příběhy přirozené prostředí. Potřebují slova. Bez nich zblednou, onemocní a zemřou. A pak vás přijdou strašit."

"Vyhlédla jsem ven, do mrtvé zahrady. V houstnoucím šeru se můj stín vznášel ve skle a díval se do mrtvého pokoje. Co si o nás asi myslí? napadlo mě. Co si myslí o našich pokusech přesvědčit sami sebe, že tohle je život a že ho doopravdy žijeme?"

"Život je kompost.
Divné přirovnání, že, ale je to pravda. Celý můj život a všechny mé zážitky, všechno, co se mi kdy stalo, lidé, které jsem znala, všechny moje vzpomínky, fantazie, sny, všechno., co jsem kdy četla, to všechno jsem házela na velikou hromadu kompostu, kde to časem zetlelo a vytvořilo bohatý, tmavý, organický substrát. Buňky se rozpadly, takže původní zdroje jsou už nerozpoznatelné. Jiní lidé tomu říkají představivost. Já to beru jako kompost. Čas od času vezmu nějakou myšlenku, zasadím ji na kompost a čekám. Živí se tou černou hmotou, která bývala životem, bere si její energii pro sebe. Vzklíčí. Zakoření Vyraší. A tak dál a tak dál, až jednoho dne z ní mám povídku nebo román.
Čtenáři jsou pošetilí. myslí si, že všechno, co kdo píše, je autobiografie. A ona také je, ale ne v tom smyslu, jak se domnívají. Spisovatelův život nejdřív musí shnít, než se jím dá vyživot literární dílo. Musí se nechat zetlít..."

"Každý má svůj příběh. Je to jako s rodinami. Třeba nevíte, kdo to je, ztratíte je, ale stejně existují. Můžete se odcizit nebo se k nim můžete obrátit zády, ale nemůžete říct, že je nemáte. Totéž platí pro příběhy. Takže každý má svůj příběh. Kdy mi povíte ten svůj?"'
"Nepovím."
Naklonila hlavu ke straně a čekala, co čeknu dál.
"Nikdy jsem svůj příběh nikomu nevyprávěla. Tedy jestli nějaký mám. A nevidím důvod, proč bych to teď měla měnit."
"Chápu," řekla tiše a pokývala hlavou, jako by tu skutečně chápala. "Pochopitelně je to vaše věc." Obrátila ruku v klíně a zahleděla se do své zmrzačené dlaně. "Samozřejmě nemusíte říkat nic, jestli to tak chcete. Ale mlčení není přirozené prostředí pro příběhy. Potřebují slova. Bez nich zblednou, zeslábnou a umřou. A pak vás přijdou strašit." vrátila se pohledem ke mně. "Věřte mi, Margaret. Já to vím."Citováno z: SETTERFIELDOVÁ, Diane. Třináctý příběh. Praha: Ikar, 2015. Přel. veronika Volhejnová. 390 s. ISBN 978-80-249-2761-9.

O smrti a fialkách a o tom, že nejdůležitější je říct, co cítíme (Virginia Woolfová)

4. února 2018 v 0:22 |  Výpisky z knih

"Přišla na to, že jediné, co stojí za to - je říkat, co člověk cítí.
Chytrost je hloupost.
Člověk musí prostě říci, co cítí."
(Paní Dallowayová)

zdroj fotografie: en.wikipedia.org


VLNY (1931)

"Samotná se často propadám v nic. Musím se pokradmu zapřít nohou, jinak přepadnu přes okraj světa v nic. Musím zabušit do nějakých pevných dveří, a tak se přivolat zpátky do těla."

"Měsíc co měsíc věci ztrácejí svou tvrdost; i mé tělo již propouští světlo; má páteř se bortí jako vosk blízko plamene svíčky. Je to sen; všechno je sen."

"Nic netrvá. Jedna chvíle nevede k druhé. Dveře se otevřou a tygr se vymršťuje. (...) Bojím se nárazu smyslů, jež na mě vyrážejí, neboť s nimi neumím zacházet jako vy - nedokážu jednu chvíli rozpustit ve druhé. Pro mne je každá z nich oddělená, prudká; a jestli pod nárazem chvíle, jež skočila, padnu, vrhnete se po mně a rozervete mě na kusy. Nevidím před sebou žádný cíl. Nevím, jak spustit běh vteřin a dnů a leptat je jakousi přirozenou silou, až vytvoří onu celistvou a nedílnou masu, jíž říkáte život. Vy máte před sebou cíl - je to člověk, s nímž usednout, je to vaše krása, je to myšlenka? - nevím - a hodiny a dny vás proto míjejí, tak jako větve lesních stromů a vlídná zeleň cest míjejí ohaře, který peláší po stopě. není tu však žádná jedna stopa, žádné jedno tělo, jež bych mohla sledovat..."

"Smrt se proplétá fialkami. Smrt a zase smrt."

"Vždy tu ještě zbývá cosi, co je třeba pochopit; nějaký nesvár, jemuž třeba naslouchat; nějaká lživost, kterou nutno pokárat. (...) Mějme za to, že to všechno pochopím: jedna báseň na stránce a zemřu. Mohu vás ujistit, že to nebude neochotně."

"Kapku za kapkou padá ticho. Tvoří se na střeše mysli a padá do kaluží vespod. Navždy sám, sám, sám - slyšet, jak ticho dopadá a rozesílá prstence až k nejkrajnějším mezím. Plný a syt, zpevněný poklidem středního věku. Já, ten, jehož osamělost ničí, nechávám ticho, ať padá, kapku za kapkou."

"Zničili jsme cosi svou přítomností, možná svět."
 


Edmond Jabés - Od knihy ke knize

26. ledna 2018 v 22:14 |  Výpisky z knih

"Na prahu vlastních dveří poznáš
jako chvíli nám zbývá žít.""Takto nás každý zlomek každé vteřiny našeho života nejprve vede a pak opouští. Takže nakonec můžeme podat svědectví jen o tomto opuštění."

"Zapomenout, abychom věděli; vědět, abychom vve své hodině dovršili zapomnění.
Vyjít nepřísluší nikomu. Vstup naopak záleží zcela na nás.
A co kdyby ten příbytek byl v rozvalinách? A co kdyby ta rozvaliny byly poušť? To by pak rozdrcený kámen, každé zrnko písku odpovídalo tomu, že jsme tudy prošli."

"Totožnost je jméno. Tři písmena stačila k tomu, aby Bůh byl Bůh. Pro člověka jich bylo zapotřebí šest."

"Jsem slovo," řekl jednoho dne Rabi Josue rabínovi, který mu přišel naproti. "a ty tvrdíš, žes mě poznal podle tváře", neboť ho rozhořčilo, že čloěka nadaného duchem bylo možné poznat podle rysů obličeje.

"Spása pro člověka je to, co má jako on nějaký začátek a nějaký konec, něco, co znovu začíná. Spása, to je voda, která hasí žízeň, aby byla znovu vyžadována; je to chléb, který tiší hlad a zároveň ho přiživuje, je to něco, co klíčí, co vládne, co zraje pro člověka a s člověkem. Nekonečno a věčnost jsou nepřátelé dřeně a kůry. Když už nic nebude, bude ještě písek, bude poušť, aby časovala to nic.
V srdci toho, co se přestalo dmout i usazovat, v srdci toho, co si vystačí samo sobě a vzdoruje rozumu i ročním obdobím - klíče od pouště otvírají pět světadílů - ; v srdci těchto vyprahlých končin, které postupně vytlačovaly moře, jak se jich zmocňovala pomalost - pomalost je strašlivá síla, neboť vášnivě prahnu po nehybnosti, s níž jednoho dne splyne - ; v srdci neměnného odmítnutí být, protože žít znamená stvrdit své hranice se člověk, konečně si vědomý své prohry - vítězství své prohry - , podobá vězni v žaláři. Co zmůžeme proti zdi, než ji strhnout? Co zmůžeme proti mřížím, než je přepilovat? Ale co proti zdi, která je písek? Ale co proti mřížím, které jsou náš stín na písku? Když je cíl neustále dál a dál, znamená to zkrátka, že nepostupujeme vpřed."

"Nekonečno má průzračnost zla. Co nás přesahuje, námi pohrdá. Co nám uniká, nás ničí. Kde létají ptáci nízko, aby si udělali představu o své formě, nebe vytlačovalo duny a nastolovala se smrt, jíž se klaní dobrácké milníky smrti."

"Když odpovídal umírající, používal stejně jako ona slova, která mu napovídala smrt - jediná slova, která je mohla spojovat. Když se odmlčeli, pochopil, že ji ztratil navždy.
Tak tomu je s listím i s pískem. Dialog nemůže, nesmí přestat. Dialog živých s listím; dialog mrtvých s pískem."

"Slovo ruší vzdálenost, uvádí v zoufalství místo. Formulujeme ho my, nebo ono formuluje nás?"

"Není to snad den, kdy utrpení na sebe vzalo podobu pěsti?
Tato pěst není hrozbou. Vyčerpala se proti zdi. Marně. Narazila na netečnou tloušťku zdi.
Mezi nářkem a pěstí je nepopiratelná příbuznost.
Mají stejný původ."

"Za sluncem je nebe samotnější."

"Má duše, pohybuješ se ve slovech jako den ve zlatých gestech. Mluvím. Není to snad důkaz, že existuješ?"

"Přišel jsi a viděl jsi. A nyní je svět v tvých očích."

"Budeme shromažďovat obrazy a obrazy obrazů až do posledního, který je bílý a na němž se budeme shodovat."
"Svět kamenů je svět zkrocených cest; černý svět s opovážlivými výpady do světla. Svět tunelů vrásčitých kolejemi. A my se vezeme po své zdvojené bolesti, na svých zhoubných útrapách."

"Zákony úsvitu nejsou zákony lampy. Slunce mluví k vemíru; lampa k osamělému člověku."

"Duše má odolnost lýtka. Jsme na zemi.
Vy po mně šlapete. Šlapete po mně v mé věčnosti."

"Psát, to znamená prahnout po počátku; to znamená snažit se dosáhnout hloubky. Hloubka je vždycky začátkem. I ve smrti jistě množství hloubek tvoří nejskrytější hlubinu; takže psát neznamená zastavit se u cíle, ale neustále jej překračovat."

"Jak život, tak smrt touží oba stejně trvat déle. Věčnost je svazuje."

Gao Xingjian - Bible osamělého člověka

25. ledna 2018 v 19:55 |  Výpisky z knih


...neočekávaně prohlásil, že by opravdu rád věděl, jakou barvu má inkoust v té lahvičce na stole, černou nebo modrou? Rong povídá, že zcela přesně se tomu říká inkoustová modř. Jenže, odpověděl on, na tom, že je ta barva, kterou každý z nás vidí, modrá, nebo inkoustově moudrá, se pouze shodujeme, je to věcí dohody, jedná se o nějaký společný název, a že barva, kterou každý z nás vidí, nemusí být nutně stejná. Rong s ním nesouhlasí, barva se nemění, ať už se na ni dívá, kdo chce. Jistě, on na to, barva se nemění, jenže nikdo z nás si nemůže ověřit, že barvu, kterou vidí, vnímají ostatní stejně. Nějaký způsob, jak ji vyjádřit, povídá Rong, přce být musí. A on, že jediné, na čem se všichni shodnou, jsou slova "modrá" a "inkoustově modrá", ale že vjem, který se za každým z těch slov skrývá, totožný být nemůže. Jaké barvy je tedy inkoust v té lahvičce, ptá se ho Rong. To nikdo neví, odpověděl. Rong se na chvíli odmlčel a pak povídá, že z takových věcí na něj jde trochu strach.
Sytě oranžové paprsky odpoledního slunce dopadají na podlahu, vykreslují přírodní obrazce na fošnách, vydřených dlouholetým mytím, znenadání i jeho postihla ona Rongova hrůza, i jemu ta nepopiratelně opravdová podlaha, ozářená slunečními paprsky, zneskutečněla, skutečně je tak nepopiratelná, ozvaly se v něm první pochybnosti. Člověk tenhle svět pochopit nemůže, přitom existence tohoto světa zcela závisí na osobním vnímání každého jedince, když potom člověk umře, svět znejistí, nebo dokonce přestane existovat, a jaký význam v tom případě může život ještě mít?

Jeho prožitky se shromažďují v záhybech tvé paměti, ale jak rozbalit její jednotlivé vrstvy, oddělit je od sebe a procházet jimi od jednoho k druhému, jak nezaujatým okem nahlížet na události, které prožil, vždyť ty jsi ty a i on zůstane sám sebou. Jen s velkou námahou se vracíš k jeho tehdejším stavům, stala se z něj naprosto cizí osoba, nesmíš ho upravovat tak, aby ti byl dnes po chuti, zachovávej odstup, potlač vzrušení, o to přesnější bude tvoje pozorování. Nesměšuj své rozhořčení s jeho nadutostí a hloupostí, nezakrývej jeho děs a zbabělost, i když je to tak obtížné a je ti z toho nutně nanic. Nepropadej jeho sebelásce, sebemrskačství, jen pozorně sleduj a poslouchej, hlavně znovu nezakoušej jeho pocity.
Musíš ho nechat povstat z tvé paměti, toho kluka, výrostka, muže, který nedosáhl dospělosti, snílka, který to všechno přežil, učedníka nebetyčnosti, individuum, jehož prohnanost rostla den co den, tvoje bývalé ty, které sice neztrácelo intuici, uchovalo si ještě trochu soucitu, avšak hlásilo se ke zlu, ať tě ani nenapadne se za něj ospravedlňovat a kát. Jak ho tak pozoruješ a posloucháš, nedokážeš se ubránit onomu přirozenému pocitu lítosti, nelze ho potlačit, přesto nesmíš dopustit, aby se jeho rána v tobě šířila volně dál. Když mu nadzvihuješ masku a pouštíš se do pozorování, přetváříš ho povinně ve fikci, v postavu, která s tebou nemá nic společného, čeká jen na své odhalení, pouze takové líčení ti ostatně přináší radost ze psaní, živelnou zvědavost a touhu odkrávat dál.
Nejsi tu, abys soudil, ale ani za oběť neštěstí ho nesmíš považovat, slepá vášeň a bolest, které vždy umění ubírají, musí ustoupit nadhledu, zajímavý zde není ani tak tvůj soud či jeho rozhořčení, tvůj smutek nebo jeho bolest, to, oč jde, je samotný průběh tohoto pozorování.

Viktor Tsoi/Polina Gagarina - Kukuška

10. ledna 2018 v 23:11 |  Na procházce s hudbou
Kolik je písní, které ještě nebyly napsány?
Pověz, kukačko. Zapěj.
Budu žít ve městě, nebo na samotě.
Ležet jako kámen nebo hořet jako hvězda.

Slunce moje - podívej se na mě.
Moje dlaň se změnila v pěst.
A jestli je ve mně střelný prach, dej mu jiskru.
Takhle...Kdo půjde po osamělé cestě?
Silní a odvážní
Hlavy položili v boji
Málokdo zůstal v živé paměti

Slunce moje - podívej se na mě.
Moje dlaň se změnila v pěst.
A jestli je ve mně střelný prach, dej mu jiskru.
Takhle...Kde jsi teď, svobodná vůle?
Kdo je teď s tebou?
Kdo s tebou teď vítá úsvit? Odpověz.
Dobře s tebou, a špatně bez tebe.
Hlava a ramena jsou trpělové pod bičem. Pod bičem

Slunce moje - podívej se na mě.
Moje dlaň se změnila v pěst.
A jestli je ve mně střelný prach, dej mu jiskru.
Takhle...

Další články


Kam dál